Σύνδεσμοι

Μερικές ιστοσελίδες που μας αρέσουν και μπορεί να σας φανούν χρήσιμες:

Drinks can recycling

Novelis Recycling:

www.thinkcans.com

Tata Steel:

www.scrib.org

Aluminium and steel

Aluminium Packaging Recycling Organisation:

www.alupro.org.uk

European Aluminium Association (EAA):

www.eaa.net

Association of European Producers of Steel Packaging (APEAL):

www.apeal.org

Metal Packaging Manufacturers Association:

www.mpma.com

European Aluminium Foil Association:

www.alufoil.org

Recycling other materials

Glass:

www.britglass.org.uk

Paper:

www.paper.org.uk

Plastics:

www.recoup.org