Μία τηλεόραση για
Τα αριθμητικά δεδομένα σχετικά με την εξοικονόμηση ενέργειας προκύπτουν βάσει στοιχείων από την Ευρωπαϊκή Ένωση Αλουμινίου και αφορούν στην ανακύκλωση χρησιμοποιημένων κουτιών αλουμινίου.
Ένας φορητός Η/Υ για
Μία λάμπα 11w για
Ένας ανεμιστήρας για
Σ΄ ευχαριστούμε πολύ! Θα έχεις σύντομα νέα του «Νέα του Κουτιού»!